HİBEBİS

Fonlama Mekanizmaları

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında hazırlanan Strateji Dokümanlarında fonun Boru Hattı boyunca en etkili şekilde kullanılması amacıyla 3 farklı mekanizma geliştirilmiştir: