HİBEBİS

Doğrudan Yatırım

Fonlama Mekanizmalarından “Doğrudan Yatırım”, TANAP tarafından belirlenen kurumlardan, programın öncelik alanları arasında yer alan konularla ilgili sunulan projelerin değerlendirilmesi, taraflar arasında yapılacak müzakereler ve sağlanacak mutabakat çerçevesinde uygulanması ilkesine dayanır.

“Doğrudan Yatırım”, il ya da bölge ölçeğinde kısa vadede hızlı etkiler yaratmayı, orta ve uzun vadede ise büyük ölçekli yatırım ihtiyacının karşılanmasını öngörmektedir. Hibe aktarımı, Faydalanıcı ile TANAP arasında imzalanan “TANAP TARAFINDAN HİBE İLE MALİ DESTEK VERİLEN PROJELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME” hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. “Doğrudan Yatırım” kapsamında desteklenen projelerin uygulanma süresi en fazla 24 aydır.


“Doğrudan Yatırım” kapsamında TANAP ile sözleşme imzalayan kurumların projeleri tüm değerlendirme süreçlerini başarıyla geçerek programdan fon desteği almaya hak kazanmıştır. Bu projeler için ayrılan bütçe kaynağı toplam 13.5 Milyon TL’dir.1) Proje Adı:                              : HABİTAT Sosyo - Ekonomik Kalkınma Programı
    Proje Uygulayıcısı:               : Habitat Derneği
    Proje Süresi:                         : 24 ay
    Proje Uygulama Yer(ler)i     : Ardahan, Kars, Erzurum
    Projenin Amacı                     : TANAP güzergahındaki 3 il, yaklaşık 90 köy ve kasabada sosyal ve ekonomik kalkınmanın 
                                                          desteklenmesi.
    Hedef Grup(lar)                    : Boru Hattı güzergahındaki 3 il, 90 köy ve kasabada toplam 13.500 genç, çocuk ve yetişkin,
                                                          sosyal inisiyatifler ve girişimciler, KOBİ’ler
   Faydalanıcı web-sitesi          : www.habitatdernegi.org

 

 
2) Proje Adı:                              : Eski Köy Okulları Hayat Buluyor, Frig Vadisi Canlanıyor
    Proje Uygulayıcısı:               : Seyitgazi Belediyesi
    Proje Süresi:                         : 15 ay
    Proje Uygulama Yer(ler)i     : Eskişehir (Seyitgazi)
    Projenin Amacı                     : Seyitgazi ilçesinin sosyokültürel birikiminin korunmasına ve ekonomik ve turistik
                                                           kalkınmasına katkı sağlamak.
    Hedef Grup(lar)                    : Mahallelerde yaşayan halk ve bölgeden göç edenler, kültür ve doğa turizmi tutkunları,
                                                           doğal yaşam ve kırsal yerleşime yönelen bireyler
   Faydalanıcı web-sitesi          : www.seyitgazi.bel.tr


3) Proje Adı:                              : Öğretmenin İzinde
    Proje Uygulayıcısı:               : Öğretmen Akademisi Vakfı
    Proje Süresi:                         : 13 ay
    Proje Uygulama Yer(ler)i     : Ankara (Haymana, Gölbaşı, Polatlı), Bayburt (Demirözü), Erzincan (Çayırlı, Otlukbeli,
                                                           Tercan), Erzurum (Aşkale, Aziziye, Horasan, Köprüköy, Pasinler, Yakutiye), Eskişehir
                                                           (Günyüzü, Sivrihisar)
    Projenin Amacı                     : Ankara, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Eskişehir illerinde TANAP geçiş güzergahında hizmet
                                                           veren k12 düzeyindeki resmi okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin ve eğitim
                                                           yöneticilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi.
    Hedef Grup(lar)                    : Ankara, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Eskişehir illerinde TANAP güzergahındaki ilçelerde
                                                           devlet okullarında görev yapmakta olan okul yöneticileri ve öğretmenler
   Faydalanıcı web-sitesi          : www.orav.org.tr


4) Proje Adı:                              : Karadeniz Bölgesi’nde Arıcılığın Kırsal Dezavantajlı Nüfus İçin Gelir Getirici Ekonomik Bir
                                                           Faaliyet Olarak Geliştirilmesi
    Proje Uygulayıcısı:               : Türkiye Kalkınma Vakfı
    Proje Süresi:                         : 24 ay
    Proje Uygulama Yer(ler)i     : Bayburt (Demirözü), Gümüşhane (Kelkit ve Şiran)
    Projenin Amacı                     : Proje alanlarında kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi,   kırsal hanelerin gelir
                                                           düzeyinin arttırılması ve dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik   içermesine katkı
                                                           sağlamak.
    Hedef Grup(lar)                    : Yoksul kırsal haneler, kadınlar, gençler, engelliler, Bayburt ve Gümüşhane Arı Yetiştirici
                                                           Birlikleri
   Faydalanıcı web-sitesi          : www.tkv-dft.org.tr


5) Proje Adı:                              : Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu   
    Proje Uygulayıcısı:               : Türkiye Kalkınma Vakfı
    Proje Süresi:                         : 24 ay
    Proje Uygulama Yer(ler)i     : Erzurum (Aşkale)
    Projenin Amacı                     : Gıda güvenliği açısından nitelikli üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve 
                                                           üreticigelir paylarının arttırılması.
    Hedef Grup(lar)                    : Kümes sahibi olmaları sağlanacak olan 14 aile/işletme, tedarikçiler (girdi tedarikçileri) ve
                                                           alıcılar (talep zincirinin tüm halkaları: perakendeciler ve nihai tüketiciler)
    Faydalanıcı web-sitesi          : www.tkv-dft.org.tr


6) Proje Adı:                              : Eğitime Uzanan Yol Projesi 
    Proje Uygulayıcısı:               : Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
    Proje Süresi:                         : 24 ay
    Proje Uygulama Yer(ler)i     : Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir, Edirne
    Projenin Amacı                     : Otizmli çocukların nitelikli özel eğitime ulaşmasına katkı sağlanması, otizm konusunda
                                                            farkındalık yaratılması.
    Hedef Grup(lar)                    : Özel eğitim uygulama merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, RAM’lardan değerlendirme
                                                            alan aileler ve otizmli çocuklar, RAM’lardaki eğitimciler, otizmli çocuklar ve gençler,
                                                            otizmli çocukların aileleri, otizmli çocukların öğretmenleri ve okul yöneticileri
    Faydalanıcı web-sitesi         : www.tohumotizm.org.tr