HİBEBİS

Program Katkısı

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının (SEIP) fonlama mekanizmalarından birisi “Program Katkısı” olarak belirlenmiştir.  Program Katkısı, TANAP boru hattı güzergahında kamu kurum ve kuruluşları tarafından il veya bölge düzeyinde programlanan ve öncelik alanları ile uyumlu yatırımlara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

“Program Katkısı” fonlama mekanizması, il ya da bölge ölçeğinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan projelerin değerlendirilmesi ve seçilen projelerin uygulanması için hibe aktarımı esasına dayanmaktadır.  Hibe aktarımı, Faydalanıcı ile TANAP arasında imzalanan protokol esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Program Katkısı ile finanse edilen projelerin uygulanma süresi 12 aydır.

Program Katkısı mekanizması kapsamında, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Ardahan İl Özel İdaresi ile protokoller imzalanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanması için çalışmalar yürütülmektedir.