HİBEBİS

TANAP SEIP Doğrudan Yatırım Mekanizması

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının (SEIP) fonlama mekanizmalarından birisi “Doğrudan Yatırım” olarak belirlenmiştir.  Doğrudan Yatırım mekanizması, doğrudan hibe mekanizmasının tamamlayıcı bir unsur olarak geliştirilmiştir.  Doğrudan yatırım mekanizması, TANAP tarafından belirlenen sivil toplum kuruluşlarının, kar amacı gütmeyen kuruluşların, kamu kuruluşlarının davet üzerine sunacağı projelerin değerlendirilmesi, taraflar arasında yapılacak müzakereler ve sağlanacak mutabakat çerçevesinde uygulanması ilkesine dayanır.

“Doğrudan Yatırım” fonlama mekanizması, il ya da bölge ölçeğinde kısa vadede hızlı etkiler yaratmayı, orta ve uzun vadede ise büyük ölçekli yatırım ihtiyacının karşılanmasını öngörmektedir.  Hibe aktarımı, Faydalanıcı ile TANAP arasında imzalanan hibe anlaşmasının hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Doğrudan Yatırım ile finanse edilen projelerin uygulanma süresi 24 aydır.

Doğrudan Yatırım mekanizması kapsamında Habitat Derneği, Öğretmen Akademisi Vakfı, Seyitgazi Belediyesi, Tohum Otizm Vakfı ve Türkiye Kalkınma Vakfı ile hibe anlaşmaları imzalanmıştır.