HİBEBİS
EN

Lisanslı Depolama Tesisinde Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi

 
 Proje Uygulayıcısı : Giresun Ticaret Borsası
 Proje Süresi : 12 ay (16.10.2018 - 16.10.2019)
 Proje Uygulama Yer(ler)i : Giresun İli Merkez İlçesi
 Projenin Amacı : Bölgesel kalkınmanın sağlanmasında etken yaratarak yerel halkın yaşam kalitesini artırmak projenin genel hedefidir. Bu genel hedefe yönelik olarak Proje;
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması,
- Fındık tarımında kalitenin, verimliliğin ve katma değerin artması,
- Fındık sektöründe üretici, imalatçı ve ihracatçı gelirlerinin artmasını hedeflemektedir.
 Hedef Grup(lar)  : Proje"nin hedef grupları, Proje hedefine paralel olarak Fındık Sektörü"nün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. Bu kapsamda, Proje"nin hedef grupları şöyledir:

- Ordu, Giresun ve Trabzon"da fındık üretimi yapan üreticiler,
- Fındık ürünleri imalat tesisleri,
- Fındık ürünleri ihracatçıları,
- Fındık ürünleri tüketicileri,
- Fındık sektörü işgücü kaynakları,
- Fındık ürünleri kullanan sanayi tesisleri,
- Fındık sektöründe yer alan diğer bileşenler (tüccar, tedarikçi, pazarlama vs.)
 Faydalanıcı web-sitesi  : www.giresuntb.org.tr
 
Proje faaliyetleri, hazırlık aşamasındaki öncül faaliyetlerin tamamlanmasının ardından, Projenin gerçekleştirilmesine ilişkin gerekli izinlerin alınması ve Proje alanının fiziki olarak hazırlanması süreci ile devam edecektir.

Güneş Enerji Santralinin (GES) yapım işinin gerçekleştirilmesi projenin ileri faaliyeti olarak hayata geçirilecektir.

Bu kapsamlı çalışmaları içeren faaliyetin tamamlanmasının ardından, sistemin devreye alınması ve ilk kullanımı gerçekleşecektir.

Proje kapsamında yapımı, devreye alınması ve test aşamaları tamamlanan GES, açılış töreni ile birlikte hizmete açılacaktır.


TANAP Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikası hakkında Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Tanap Doğalgaz İletim Anonim Şirketi (“Tanap”) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikasını (“Politika”) incelemek ve güncellemeleri takip edebilmek için www.tanap.com adresini ziyaret edebilirsiniz.