HİBEBİS

Karadeniz Bölgesi’nde Arıcılığın...

TÜRKİYE KALKINMA VAKFI

Karadeniz Bölgesi’nde Arıcılığın Kırsal Dezavantajlı Nüfus İçin Gelir Getirici Ekonomik Bir Faaliyet Olarak Geliştirilmesi

Türkiye Kalkınma Vakfı 2014 yılından bu yana, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve bölgedeki arı yetiştirici birlikleri ile işbirliği içinde, bölgede arıcılık ve arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi üzerine mevcut arıcıları hedefleyen bir proje uygulamaktadır. Fakat mevcut proje sadece halihazırda arıcılık yapanları hedeflemekte ve arıcılar için malzeme girdisi sağlamaksızın sadece eğitim programlarını içermektedir.

Önerilen bu proje, Gümüşhane ve Bayburt illeri kırsal alanlarındaki yoksul haneler, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupları hedefleyerek ve bu gruplara, yeni bir ekonomik faaliyet başlatabilmeleri için, eğitim yanında girdiler sağlayarak mevcut projeyi tamamlamayı düşünmektedir. Proje aynı zamanda TANAP ile yerel topluluklar arasında iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasına da katkı sağlayacaktır.

Projenin genel hedefi, Bayburt ve Gümüşhane illerinde boru hattının geçtiği 25 köyde kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ile kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve TANAP ile yerel topluluklar arasında iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasına katkı yapmaktır. Projenin özel amacı ise, özellikle yoksul haneler, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların arıcılık alanında mesleki becerilerini geliştirmek ve gelir düzeylerini artırmaktır.