HİBEBİS

Eski Köy Okulları Hayat Buluyor, Frig Vadisi Canlanıyor

SEYİTGAZİ BELEDİYESİ

Projemiz Seyitgazi İlçesinin turistik ve sosyokültürel, ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Yöre hâlihazırda yıllık 150 bin kişilik ziyaretçi potansiyeliyle turistik anlamda bölgedeki bir çok yerleşim biriminin önündedir. Ancak bu potansiyel, altyapı sorunları nedeniyle tam olarak değerlendirilememekte, ziyaretler günübirlik şekilde gerçekleşmektedir.

Frig yolu ve Sufi yolu üzerinde yer alan merkezler bölgeye olan talepleri daha da arttıracak, İnanç turizmi ile birlikte, doğa, kültür, ve agro turizm çeşitleri güzel bir entegrason içerine girerek turizm çeşitliliği ve bununla birlikte üretim çeşitliliği, hizmet kalitesi artarak ekonomik ve kültürel anlamda pozitif bir etkisi olacaktır. Frig ve Sufi yürüyüş yolu güzergâhına yapılacak yatırımla tarihi güzergâh canlandırılarak turizm destinasyonu haline getirmek projenin öncelikli amaçlarındandır.

Projemizle ilçemize bağlı 18 mahallede atıl vaziyette bulunan köy okullarının belirli konseptler dahilinde tadil edilmesi ile; bölgelerde sosyal alan oluşturulması, lokal spor faaliyetlerinin desteklenmesi,İlçenin agro turizm altyapısının geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Proje, agro turizmi benimseyen turistlere Seyitgazi’yi tanıtma ve İlçemizi tercih edilen agro turizm lokasyonlarından biri haline getirmeyi amaçlamaktadır.